Γκάιντα

Το κούρδισμα της σκωτικής γκάιντας (Highland Bagpipe) δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με τη συμβατική σημειογραφία. Με απλά λόγια, η σκάλα κουρδίσματός της ταιριάζει με τα άσπρα πλήκτρα του πιάνου, όμως το ντο και το φα είναι κατά ένα τέταρτο του τόνου περίπου ψηλότερα

Αναζήτηση

ART & MUSIC 2015

Απλά Θεωρία

Επιστροφή στην κορυφή