Καμπάνες

Το σχήμα και οι αναλογίες μιας καμπάνας είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων υπολογισμών. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να υπολογίσει τον σωστό τόνο του Φθόγγου Κρούσης (Strike Note) και των αρμονικών του, αλλά και του Φθόγγου Βόμβου (Hum Note), του φθόγγου δηλαδή που εξακολουθεί να ακούγεται αφού “σβήσουν” οι υψηλοί αρμονικοί

Αναζήτηση

ART & MUSIC 2015

Απλά Θεωρία

Επιστροφή στην κορυφή