Παναρμόνιον: φωτογραφία του Κέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας

Ο Κωνσταντίνος Ψάχος (1869-1949), καθηγητής της βυζαντινής μουσικής και μουσικολόγος, επινόησε και κατασκεύασε, στο Έττιγκεν της Βαυαρίας, ειδικό πληκτροφόρο όργανο, το «παναρμόνιο», το οποίο απέδιδε πιστά τα ποικίλα διαστήματα των κλιμάκων της βυζαντινής μουσικής. Το «παναρμόνιο μπορείτε να το θαυμάσετε στην Εστία Νέας Σμύρνης

Αναζήτηση

ART & MUSIC 2015

Απλά Θεωρία

Επιστροφή στην κορυφή