Ο Αριστοτέλης (384-322π.Χ.) είχε πολλές μουσικές γνώσεις –θεωρητικές και πρακτικές. Πολλοί, θεωρούν παράξενο που δεν συνέγραψε ειδικό έργο με αντικείμενο τη μουσική.

Αναζήτηση

ART & MUSIC 2015

Απλά Θεωρία

Επιστροφή στην κορυφή